خانه / آموزشی / روسیه احداث نیروگاه هسته ای در مدار زمین را دردست بررسی دارد

روسیه احداث نیروگاه هسته ای در مدار زمین را دردست بررسی داردبه گزارش ایرنا، آژانس فدرال فضایی روسیه اعلام کرده است: این نیروگاه جدید جهت برق رسانی به ماهواره های پیرامون کره زمین احداث خواهد شد.
روزنامه ایزوستیا چاپ مسکو به نقل از گزارش این آژانس نوشت: وظایف فنی این طرح را شرکت طراحی صنعتی ‘آرسنال’ برعهده گرفته است.
به نوشته این روزنامه روسی، نیروگاه هسته ای فضایی به ماهواره ها در مدار پیرامونی کره زمین بواسطه لیزر برق خواهد رساند.
چنین روشی به وسیله کورپوراسیون موشکی- فضایی ‘انرگیا’ روسیه با موفقیت مورد آزمایش قرار گرفته است.
شرکت ‘آرسنال’ علاوه بر استقرار نیروگاه هسته ای فضایی ، طرح پرتاب آن به فضا و دیگر ویژگیهای فنی را تدوین خواهد کرد. البته مخالفانی با این طرح نیز وجود دارند. به نظر آنها استفاده از باطریهای خورشیدی برای دستیابی به این هدف موثرتر است.
روسیه حدود 100 دستگاه ماهواره در مدار زمین دارد که نیمی از آنها فعال هستند.
اروپام**391 ** 1908
ناشر : افشار دارابیانتهای پیام /*


درباره gohari

پاسخ دهید