خانه / آموزشی / سهم هر طایفه لبنان از کرسی های پارلمان چقدر است؟

سهم هر طایفه لبنان از کرسی های پارلمان چقدر است؟به گزارش ایرنا، انتخابات لبنان قرار است دو هفته دیگر (شانزدهم اردیبهشت-ششم مه) برگزار شود. 583 نامزد در قالب 77 لیست در 15 حوزه انتخاباتی برای تصاحب 128 کرسی پارلمان لبنان با هم رقابت می کنند.
بر اساس قوانین لبنان، هر کدام از طوایف تعداد مشخصی از کرسی های پارلمان را کسب خواهد کرد. به صورت کلی 128 کرسی پارلمان به نسبت مساوی بین مسلمانان و مسیحیان تقسیم شده است.
کرسی های پارلمان گرچه به طور مساوی بین مسلمانان و مسیحیان تقسیم شده اما بسیاری معتقدند این تقسیم بندی تناسبی با تعداد جمعیت آنها ندارد. بر اساس آمارهای مختلف، مسیحیان حدود 30 تا 35 درصد از جمعیت لبنان را تشکیل می دهند این درحالی است که مسلمانان 65 تا 70 درصد از جمعیت را به خود اختصاص داده اند.
مسلمانان و مسیحیان خود شامل طوایف مختلف هستند که سهم هر یک در قانون مشخص شده است. در هر 15 حوزه انتخابی هم سهم طوائف مختلف در آن حوزه از قبل مشخص شده است.
برخی تقسیم بندی قدرت در بین طوایف را عاملی برای جلوگیری از تنش و جنگ و دیکتاتوری می دانند و در مقابل برخی نظام طایفه ای را در تضاد با کارآمدی و شایسته سالاری می بینند.
در ادامه به تعداد کرسی هایی که هر یک از طوایف مسیحی و مسلمان در پارلمان لبنان به خود اختصاص می دهند اشاره می شود.

*کرسی های مسیحیان
بر اساس قانون، 64 کرسی متعلق به مسیحیان اینگونه تقسیم شده است:
-مسیحیان مارونی: 34 کرسی؛
-مسیحیان ارتدکس شرقی: 14 کرسی؛
-مسیحیان کاتولیک شرقی: 8 کرسی؛
-مسیحیان ارمنی ارتدکس: 5 کرسی؛
-مسیحیان ارمنی کاتولیک: 1 کرسی؛
-مسیحیان انجیلی: 1 کرسی؛
-اقلیت های مسیحی: 1 کرسی.

*کرسی های مسلمانان
بر اساس قانون، 64 کرسی متعلق به مسلمانان نیز اینگونه تقسیم شده است:
-سنی: 27 کرسی؛
-شیعه: 27 کرسی؛
-دروز: 8 کرسی؛
-علوی: 2 کرسی.

خاورم**2054انتهای پیام /*


درباره gohari

پاسخ دهید